Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marcin Stefanik SChr
Formacja posługujących przy darach ofiarnych: naczynia liturgiczne

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2018

Temat procesji zamknął kolejny rok formacji. Po rekolekcjach, o których mówiliśmy w poprzednim numerze „Mszy Świętej”, rozpoczynamy nową tematykę dotyczącą darów ofiarnych. Choć większość posługujących zapewne od początku służby przynosi dary czy naczynia liturgiczne do ołtarza, to zadaniem animatorów jest nie tylko pogłębienie ich wiedzy, ale również ukazanie, jak bardzo ważne zadania są im powierzone.

Msza Święta celebrowana na ołtarzu uobecnia zbawczą Ofiarę Chrystusowego krzyża. Na to zagadnienie poświęca się cały rok formacyjny. A to z prostego powodu: czynność przynoszenia czy przygotowywania darów jest zadaniem dość powszechnym w parafiach. Stąd aby uniknąć rutyny, formatorzy starają się w sposób pogłębiający wyjaśnić znaczenie darów, bez których przecież nie ma Najświętszej Ofiary. Celem tego etapu jest również uzmysłowienie, że przynoszone dary są owocami ziemi i pracy każdego człowieka, a co się z tym wiąże – również podejmowany przez człowieka trud, zatem także okazja, aby Panu Bogu przekazać owoce swojego osobistego zaangażowania. Dary są niezmiernie ważne, bo na ołtarzu zostaną przemienione w Ciało i Krew Chrystusa.

W pierwszym ze spotkań zapoznajemy uczestników z naczyniami potrzebnymi do sprawowania Eucharystii. Wśród nich najważniejszymi są: kielich i patena. Używanie kielichów sięga Starego Przymierza (por. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru