Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
O szkole polskiej w Budapeszcie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2018

Z jej kierownikiem, Beatą Mondovics, rozmawia Leszek Wątróbski.

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, bo tak brzmi oficjalna nazwa Waszej szkoły, powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku, czyli ponad 40 lat temu…

W roku 1973 dla potrzeb dzieci pracowników naszej placówki dyplomatycznej, a także dzieci Polaków czasowo przebywających na Węgrzech została powołana Niepełna Szkoła Podstawowa i Punkt Konsultacyjny Kształcenia Ogólnego przy Ambasadzie PRL. Misję zorganizowania szkoły powierzono dr Janowi Lewandowskiemu, który wraz z trzema nauczycielkami zainaugurował pierwszy skrócony rok szkolny. W poczet uczniów szkoły podstawowej przyjęto wówczas 13 dzieci.

W tamtym okresie warunki lokalowe były bardzo trudne, bo z braku typowego obiektu szkolnego na potrzeby dydaktyczne adoptowano piwniczne pomieszczenia ambasady. Część zajęć odbywała się także w wynajętych salach węgierskiej szkoły podstawowej przy Sütő utca 1. Sytuacja taka utrzymywała się do roku 1979.

 

…kiedy to uroczyście rozpoczęto budowę Waszej obecnej siedziby.

I kiedy szkoła przeprowadziła się do nowego lokalu przy Torokvesz ut 15. Wyrazem uznania dla dotychczasowej działalności szkoły stała się wcześniejsza decyzja Ministra Oświaty i Wychowania (styczeń 1978) w sprawie zmiany zakresu organizacyjnego placówki na Zespół Szkół. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru