Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marcin Stefanik SChr
Owoce Ducha

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2018

Na przestrzeni roku rozważaliśmy, co oznaczają poszczególne dary Ducha Świętego. Przemyślenia w tym zakresie miały zmotywować nas do podjęcia wysiłku proszenia o nie, odnajdywania ich i posługiwania się nimi tak, aby przynosiły owoce. Wyznacznikiem tego, jak żyjemy, są owoce naszego postępowania. Warto przypomnieć przy tej okazji słowa samego Jezusa: „Poznacie ich po ich owocach” (Mt 7,16), przy czym zakłada tutaj obfitość tych owoców (J 15,8).

Siedmiu darom Ducha Świętego odpowiada dwanaście owoców: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość (Ga 5,22-23).

Jaka jest między nimi różnica? Posłużmy się rozróżnieniem Adama Edwarda Szczepanowskiego zaczerpniętym z książki pt. Owoce Ducha Świętego w życiu chrześcijanina (s. 15‑16). O darach mówi się, że „dotyczą zadań”, które otrzymaliśmy od Boga, wskazują na pracę, do której zostaliśmy powołani; o owocach, że dotyczą „kształtowania naszego charakteru”, wskazują na postawę, jaką powinniśmy się charakteryzować, i pokazuje „poziom naszej dojrzałości duchowej”. 

Przedstawmy kilka z nich. Pierwszy owoc to miłość, z której tak naprawdę biorą swój początek inne. Możemy powiedzieć za św. Pawłem, że jest najważniejsza (por. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru