Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Bać
Niedziela jako dzień Pański w Liście apostolskim Dies Domini św. Jana Pawła II

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2018

W dniu 31 maja 1998 roku, czyli 20 lat temu, św. Jan Paweł II opublikował List apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli. Dokument ten doskonale wpisuje się w kontekst życia Kościoła ostatnich lat XX wieku, kiedy to uczniowie Chrystusa intensywnie przygotowywali się do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Przygotowaniom tym towarzyszyła głęboka refleksja nad istotą Kościoła i jego misją we współczesnym świecie. W refleksję tę wpisuje się także temat rozumienia, czym jest i czym winna być niedziela, którą chrześcijanie przeżywają i celebrują jako swoje podstawowe święto.

Św. Jan Paweł II jasno określił cel przedstawionego przez siebie dokumentu: „U progu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 pragnę zwrócić się do was w tym Liście apostolskim […], drodzy bracia w wierze, i w pewien sposób stać się duchowo obecnym w waszych wspólnotach, w których gromadzicie się każdej niedzieli wraz ze swymi pasterzami, aby sprawować Eucharystię i świętować dzień Pański. Wiele spośród refleksji i przemyśleń wyrażonych w tym Liście apostolskim to owoc moich doświadczeń z lat posługi biskupiej w Krakowie, a także z późniejszego okresu, gdy już jako Biskup Rzymu i Następca Piotra odwiedzałem rzymskie parafie, regularnie udając się do nich właśnie w niedziele różnych okresów roku liturgicznego. Tak więc List ten jest niejako kontynuacją żywego dialogu, jaki chętnie nawiązuję z wiernymi, aby rozważyć wraz z wami sens niedzieli i zwrócić uwagę na motywy, dla których warto ją przeżywać jako prawdziwy dzień Pański także w nowych okolicznościach naszych czasów” (DD 3). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru