Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marcin Stefanik SChr
Obrzędy Komunii Świętej (3) – Łamanie chleba

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2018

Nieodzownym znakiem, który występuje w obrzędach Komunii, a jednocześnie wiąże się ze znakiem pokoju, jest znak łamania chleba. Sięgając do fragmentu perykopy Łukaszowej, czytamy: „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»” (Łk 22,19). Mamy więc w Biblii fragment, który wyraźnie mówi o tym geście, ale występuje on również w innych miejscach Pisma Świętego: Łk 24,30.35; Dz 2,42.46; 20,7.11; 1 Kor 10,16.

Jakie jest znaczenie tego znaku? Chleb łamie się po to, aby inni uczestnicy celebracji mogli skorzystać ze świeżo konsekrowanej Postaci (OWMR 321). Ale oprócz typowo funkcjonalnej opcji należy zwrócić uwagę na zupełnie inną płaszczyznę. Dzielenie się jednym chlebem (który w pierwszych wiekach był znacznie większy, niż mamy to obecnie) wyraża jedność wspólnoty, obdarzanie się zaufaniem. Taka płaszczyzna jest akcentowana i wyjaśniana chociażby przez Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1329., gdzie czytamy między innymi: „[…] wszyscy, którzy spożywają jeden łamany Chleb – Chrystusa, wchodzą we wspólnotę z Nim i tworzą w Nim jedno ciało (por. 1 Kor 10,16-17)”. Korzystanie dzisiaj z małych hostii dla wiernych, choć z jednej strony ułatwiło rozdzielanie Ciała Pańskiego, to według niektórych zmarginalizowało znaczenie tego gestu. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru