Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Miazek
Kult świętych w Kościele

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2018

Kościół od najdawniejszych czasów zna kult świętych, który na przestrzeni wieków rozwijał się, przyjmował różne formy i wywierał znaczący wpływ na życie wiernych. Czasem wymagał reformy norm dotyczących beatyfikacji i kanonizacji, troski, aby święci w świadomości ludu nie przesłaniali Jezusa Chrystusa – jedynego naszego Pośrednika u Ojca. Posoborowa reforma liturgii objęta także kult świętych, który w naszych czasach przeżywa prawdziwe ożywienie. Chcemy zatem przyjrzeć się teologii kultu świętych, poznać jego związek z tajemnicą Chrystusa, spojrzeć na jego dzieje w liturgii i pobożności wiernych.

 

Dlaczego czcimy świętych?

Soborowa Konstytucja o liturgii świętej mówi, że dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga dokonał Chrystus głównie przez paschalne misterium swej śmieci i zmartwychwstania. Kościół żyje tym misterium, obchodzi zbawcze dzieło swego Zbawiciela przez cały rok w ustalonych dniach, stoi ono w centrum roku liturgicznego. Z biegiem roku odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od wcielenia i narodzenia aż do zesłania Ducha Świętego i oczekiwania przyjścia Pana. W liturgii tajemnice odkupienia niejako się uobecniają, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili zbawienia (n. 102).

Konstytucja o liturgii podaje dalej, że Kościół rozmieścił w ciągu roku wspomnienia męczenników oraz innych świętych i uzasadnia: „W dniu ich narodzin dla nieba Kościół głosi misterium paschalne w świętych, którzy z Chrystusem współcierpieli i zostali z Nim współuwielbieni, przedstawia ich wiernym jako przykład pociągający wszystkich przez Chrystusa do Ojca, a przez ich zasługi wyjednywa Boże dobrodziejstwa” (n. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru