Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Miazek
Procesja Bożego Ciała

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2019

Uroczystość Bożego Ciała wiąże się nierozerwalnie z procesją eucharystyczną, która ma szczególne znaczenie duchowe w życiu każdej parafii. Procesja Bożego Ciała posiada długie dzieje, dlatego warto poznać genezę jej powstania, rozwój przez wieki, zachodzące w niej zmiany, a zwłaszcza przyjrzeć się jej współczesnej liturgii.

 

Powstanie procesji Bożego Ciała

Procesja Bożego Ciała powstała niezależnie od dokumentów papieskich ustanawiających nowe święto. Nie wspomina o niej papież Urban IV w bulli Transiturus z 1264 roku ani papież Jan XXII, który opublikował ją w 1317 roku. Późniejsze synody diecezjalne wprowadzające procesję Bożego Ciała nigdy nie powoływały się na decyzje wymienionych papieży. Procesja najprawdopodobniej zrodziła się w Kościele oddolnie, jako wyraz rodzącej się wtedy nowej pobożności eucharystycznej.

Pierwsze pewne wiadomości o procesji eucharystycznej w Boże Ciało pochodzą z Kolonii; kapituła kościoła św. Gereona odprawiała procesję związaną z tym świętem już w latach 1264-1271. Na początku XIV wieku urządzano tę procesję w kościołach diecezji kolońskiej oraz w kilku innych. W drugiej połowie XIV wieku procesję wprowadzono w większości diecezji niemieckich.

W XIV wieku procesja jest znana także w innych krajach. Pierwsze wzmianki z Anglii mamy z 1328 roku, z Hiszpanii z 1330, z Mediolanu z 1336 oraz z Francji z 1320. Procesja w Boże Ciało stopniowo przyjmuje się w Kościele i znajduje żywe przyjęcie wśród wiernych. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru