Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Janusz Królikowski
Dawca charyzmatów

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2019

Duchu, który rozdzielasz każdemu charyzmaty,

Duchu mądrości i wiedzy, Miłośniku ludzi,

Ty, który napełniasz proroków, posyłasz Apostołów,

Umacniasz męczenników, dajesz natchnienie nauczycielom,

Do Ciebie, Duchu Paraklecie,

Kierujemy naszą prośbę,

Razem z pachnącym kadzidłem.

Prosimy Cię, abyś odnowił nas Twoimi świętymi darami,

Abyś spoczął na nas, jak na Apostołach w Wieczerniku.

                       Liturgia syryjska (IV-VIII wiek) 

 

Działanie Ducha Świętego jest naznaczone wieloma paradoksami. Jeden z nich polega na tym, że jest On w stanie dokonać odnowy wszystkiego, czego dotknie swoją obecnością i swoim działaniem: człowieka, instytucji, obyczajów, także tych darów Bożych, które zostały już udzielone człowiekowi. A dokonuje tego dzieła bez względu na zastany stan rzeczy, bez względu na długość trwania tego, czego dotyka swoją mocą. Duch Święty w szczególnym sensie jest „Duchem innowacji”, któremu nie jest straszna żadna starość, choćby najbardziej zastana, żadna rutyna, choćby najbardziej bezmyślna, żadne przyzwyczajenie, choćby uznane za najbardziej godne podtrzymywania, żadne zasklepienie w sobie, choćby uważane za najbardziej duchowe i szlachetne. Duch Święty nie jest Duchem spoczynku i zadowolenia się sobą, ale jest Duchem dynamicznego działania sięgającego dalej, dążącego w przód, sięgającego do nowych horyzontów, wykraczającego poza zastane schematy. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru