Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Roman Chromy
Eucharystia daje życie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2019

Tematyka, założenia i cele programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022

 

Wprowadzenie

Dwie ostatnie edycje programów duszpasterskich były poświęcone sakramentom chrześcijańskiego wtajemniczenia: chrztu świętemu i bierzmowaniu. Obecnie nadszedł czas refleksji o Eucharystii i mocne postawienie akcentu w ukierunkowanych tematycznie działaniach pastoralnych na Tego, który przychodzi do nas w sakramencie miłosierdzia, znaku jedności, węźle miłości i paschalnej uczcie, dzięki której ludzkie dusze napełnione są łaską i otrzymują już na ziemi zadatek życia wiecznego (por. KKK 1323).

W ostatnich dziesięcioleciach kolejni papieże systematycznie rozwijali w swoich dokumentach oraz w zwyczajnym nauczaniu tematykę Eucharystii. Analizując w tym kontekście wybrane myśli papieskie, można wskazać na zasadnicze pola ich eucharystycznej refleksji. Jan Paweł II rozwinął zwyczaj pisania na Wielki Czwartek listów do kapłanów przekazywanych im za pośrednictwem biskupów. Na początku swojego pontyfikatu – w marcu 1980 roku – ogłosił list apostolski Dominicae cenae o tajemnicy i kulcie Eucharystii. Dokument ten poświęcono tajemnicy eucharystycznej w życiu Kościoła i kapłana, omówieniu relacji między Eucharystią a kapłaństwem, Kościołem, miłością, bliźnimi i życiem. Ojciec Święty wskazał na sacrum i sacrificium Eucharystii oraz wyjaśnił znaczenie stołu słowa Bożego i ołtarza. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru