Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Antoni Tronina
Oczekujemy Twego przyjścia w chwale

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2019

W kulminacyjnym momencie Mszy Świętej, zaraz po przeistoczeniu, ma miejsce krótki dialog pomiędzy celebransem a wiernymi. Na słowa aklamacji: „Oto wielka tajemnica wiary” wierni odpowiadają potrójnym wyznaniem: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Formuła ta może też mieć krótsze brzmienie: „Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci”. Wspólnota wierzących potwierdza w ten sposób przekonanie, że zbawcza Ofiara obejmuje całą egzystencję ludzką: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Śmierć Chrystusa na krzyżu jest faktem historycznym, głoszonym w Kościele przez wieki. Jego zmartwychwstanie jest czymś znacznie więcej: jest teraźniejszością wspólnoty wierzących, przeżywaną zwłaszcza w tajemnicy Eucharystii. Wreszcie ponowne przyjście Pana na końcu czasów jest przedmiotem oczekiwania Kościoła powszechnego.

 

Przyjście Pana

w Starym Testamencie

Adwent skłania nas do szczególnej refleksji nad tym trzecim elementem wiary chrześcijańskiej – nad nadzieją, która „zawieść nie może” (Rz 5,5) i  ostatecznie przerodzi się w wiekuistą miłość pomiędzy stworzeniem a Stwórcą. Objawienie biblijne ustawicznie zapowiada nie tylko zaciekłą walkę sił ciemności ze światłem Bożej prawdy, ale też ostateczne zwycięstwo Boga przez swego Pomazańca. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru