Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Bać
Słowo Boże i jego miejsce w roku liturgicznym

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2019

Ojciec Święty Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini z 2010 roku wskazał na wielką rolę słowa Bożego w roku liturgicznym, pisząc o mądrej pedagogii Kościoła, który głosi Pismo Święte i słucha go w rytmie roku liturgicznego (por. Verbum Domini 52). Każdego roku, począwszy od Adwentu i Bożego Narodzenia, poprzez czas paschalny i okres zwykły aż do uroczystości Chrystusa Króla chrześcijanie próbują kroczyć śladami Mistrza, coraz głębiej wnikając w tajemnicę Jego zbawczego działania w Kościele i świecie. Niezastąpionym światłem na tej drodze jest słowo Boże proklamowane w liturgii, dzięki któremu misterium Chrystusa nieustannie żyje w Kościele wszystkich czasów i jest źródłem duchowego wzrostu każdego ochrzczonego. Nie można zatem mówić o teologii roku liturgicznego bez chociażby krótkiej refleksji nad rolą Bożego słowa, które wprowadza stopniowo w tajemnicę Chrystusa, gwarantuje duchowy wzrost i głębię doświadczenia chrześcijańskiego wierzących oraz buduje Kościół rozumiany jako wspólnota ochrzczonych – braci i sióstr będących w drodze ku ostatecznemu spotkaniu z Chrystusem w wieczności.

 

Słowo Boże wprowadza

w tajemnicę Chrystusa

Rok liturgiczny opiera się na wielkim zaufaniu do Bożego słowa, które przedstawia misterium Chrystusa w całej pełni i blasku oraz ukazuje znaczenie Jego zbawczego dzieła dla chrześcijan wszystkich czasów. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru