Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Grzebień
Zobaczyć więcej!

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2019

Kościół w swojej duszpasterskiej działalności stara się prowadzić wiernych drogą dojrzałej wiary. W tym celu wyznaczane są wytyczne programowe, które mają ułatwić głębsze doświadczanie przeżywanych tajemnic zbawienia i bardziej świadome rozumienie tego, co jest istotą życia religijnego, czyli sakramentów świętych. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i na lata 2019‑2022 został opracowany program duszpasterski, który tym razem zatrzymuje się na sakramencie Eucharystii. Po rozważaniu zagadnień dotyczących sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrztu świętego i bierzmowania, przychodzi czas, by zagłębić się w sens sakramentu Eucharystii, który został nam dany jako dar od Jezusa Chrystusa na naszą codzienną drogę. Zaproponowany program oparty jest na adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis Benedykta XVI wydanej w 2007 roku. Temat ten dotyczy wszystkich włączonych przez sakrament chrztu świętego we wspólnotę Kościoła. Jak czytamy w Katechizmie Kościoła katolickiego: „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana” (KKK 1322).

Pobożność związana z Eucharystią jest mocno wpisana w tradycję i życie polskiego Kościoła. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru