Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marek Skierkowski
Sakramenty ustanowione przez Chrystusa

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2020

Kościół jest przekonany, że „wszystkie sakramenty Nowego Przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa” (KKK n. 1114). Trzeba tylko pamiętać, że Wcielony Syn Boży zawsze działał w jedności z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, a zatem ostatecznie to Chwalebnej Trójcy Świętej należy przypisać sprawczość tego, że wszystkie sakramenty stanowią „arcydzieła Boże w Nowym i Wiecznym Przymierzu” (KKK n. 1116). Jednocześnie Kościół naucza jakby o pozasakramentalnej (nadzwyczajnej?) drodze zbawienia: „Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę, mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu” (KKK n. 1281). Niektóre spośród siedmiu sakramentów zostały ustanowione bardziej uroczyście, inne jakby raczej zwyczajnie. Niezależnie pod charakteru swej genezy, wszystkie one „godnie celebrowane w wierze udzielają łaski, którą oznaczają” (KKK n. 1127).  

 

Sakramenty

ustanowione uroczyście

Sakrament chrztu

Przyjmując w Jordanie chrzest z rąk Jana Chrzciciela, Jezus niejako już na progu swojej działalności publicznej naszkicował praktycznie teologię nowego początku w życiu ludzi; chodzi tu o powtórne ich narodziny „z wody i z Ducha” (J 3,5). Krew i woda, które potem wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego Chrystusa (por. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru