Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Janusz Królikowski
Komunia z Chrystusem i w Chrystusie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2020

W pamiątce eucharystycznej Jezus przekazuje Apostołom swoje Ciało i swoją Krew, aby Ofiara krzyża – którą On złożył raz na zawsze – stała się ich udziałem, a także udziałem wszystkich ludzi przez jej przyjęcie i dzielenie się nią. Wszyscy ludzie bez najmniejszego wyjątku jej potrzebują, gdyż tylko dzięki jej przyjęciu i dzieleniu się nią mogą stać się „na obraz Syna Bożego”, który powstał z martwych, i w Nim mogą zostać rozpoznani przez Ojca jako „synowie w Synu”.

Komunia w Ciele i Krwi

Chrystus pokazał bardzo jasno, jaki jest cel ustanowionej przez Niego Eucharystii: zaprasza, aby „spożywać” chleb, który jest Jego Ciałem, oraz „pić” wino, które jest Jego Krwią (por. Mt 26,26-28), aby Jego przeznaczenie, które dobrowolnie przyjął na siebie, zostało rzeczywiście przyjęte przez uczniów i skutecznie w nich oddziaływało. Uczestniczyć w uczcie Ciała i Krwi Chrystusa oznacza stać się „uczestnikami” Jego śmierci, zatem także Jego zmartwychwstania. W tym, kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew, spełni się dana zapowiedź Wiecznej Paschy (por. J 6,53-57).

Można więc powiedzieć, że wszyscy ludzie już na mocy samego swego urodzenia są ukierunkowani na Eucharystię – „pamiątkę – jak mówi św. Tomasz z Akwinu – męki Pańskiej”; jest ona konieczna dla wszystkich, przynajmniej „w pragnieniu – in voto”, w związku z czym każdy autentyczny akt wiary i miłości rzeczywiście ją obejmuje; stanowi obiektywne skierowanie się do niej oraz jest jej duchowym spożywaniem (manducare spiritualiter). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru