Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marek Nikiel SChr
OBRZĘDY BIERZMOWANIA cz. 1

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2020

W poprzednim numerze „Mszy Świętej” zakończyliśmy omawianie Obrzędów pokuty. Teraz przyjrzymy się kolejnej księdze liturgicznej, która poświęcona jest sakramentowi bierzmowania. Ryt opisujący sposób udzielania tego sakramentu doczekał się trzeciego wydania, które drukiem ukazało się dopiero w tym roku. Obrzędy bierzmowania – taką nazwą jest opatrzona omawiana przez nas księga – różni się od dotychczas omawianych tutaj zbiorów. Ta księga została wydrukowana w formacie A4 (jest większa od poprzednich). Zmieniła się również symbolika umieszczona na czerwonej okładce. W górnym prawym rogu znajduje się gołębica wpisana w poprzerywany krąg. Jest to symbol Trzeciej Osoby Boskiej, którą każdy wierny otrzymuje jako dar podczas bierzmowania. Z kolei wzdłuż dolnej krawędzi zostały umieszczone języki ognia w liczbie siedmiu, co stanowi odniesienie do siedmiu darów Ducha Świętego.

Otwierając ryt, na pierwszych stronach pojawiają się nam dekrety potwierdzające dopuszczenie niniejszej księgi do użytku na terenie Polski. Zaraz po nich umieszczono Konstytucję apostolską o sakramencie bierzmowania papieża Pawła VI (s. 9-13). Ostatnim elementem w części poprzedzającej teksty używane przy sprawowaniu sakramentu jest składające się z 19 punktów wprowadzenie teologiczne i pastoralne. Na dalszą część rytu składa się pięć rozdziałów, z których cztery pierwsze zawierają opis udzielania sakramentu w różnych okolicznościach życia. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru