Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marek Skierkowski
Eucharystia – Sakrament nad sakramentami

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07-08, lipiec-sierpień 2020

Święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia (2003) stwierdził, że Kościół otrzymał Najświętszy Sakrament „od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej Osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia” (n. 11). 

 

Obecność substancjalna 

Teologia pokazuje, że Jezus Chrystus wysłużył ludziom odkupienie nie tylko swoją śmiercią na krzyżu, ale także całym wcielonym życiem. Św. Grzegorz z Nyssy († 395) wymienił przykładowo i konkretnie niektóre z tych wydarzeń: „ludzkie narodzenie, wzrastanie od niemowlęctwa do dorosłości, jedzenie i picie, zmęczenie, płacz, żal, łzy, fałszywe oskarżenia, proces, krzyż, śmierć i złożenie do grobu” (Oratio catechetica, 36, 21-37, 2). Jednak nie ulega wątpliwości, że ostatecznie to przecież ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa, czyli Misterium Paschalne, stanowi punkt kulminacyjny całego dzieła odkupienia. Życie Jezusa to zatem dramatyczny ciąg wydarzeń zbawczych, ale zawsze niejako ukierunkowanych na skuteczne złożenie Ofiary krzyżowej i zainicjowanie Kościoła. Już przy narodzeniu uznano w Nim Króla; dorastał do wieku męskiego jako Sługa; w swej działalności publicznej ukazał się jako Mesjasz; umarł jako Cierpiący Sługa i Baranek Boży; zstąpił do świata umarłych jako Nowy Adam; powstał z martwych jako Nowe Życie; wraz z Ojcem działa teraz jako Ożywiający Duch, a przyjdzie w chwale jako triumfujący w pełni Zbawiciel. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru