Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Antoni Tronina
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Biblijne podstawy czci Matki Bożej Anielskiej (1)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07-08, lipiec-sierpień 2020

Ewangeliczne motto niniejszego artykułu dobrze wprowadza w jego treść. Skoro Bóg posłał Archanioła Gabriela z misją do Maryi, to znaczy, że przyznaje Jej wyższy status niż wszystkim stworzeniom „widzialnym i niewidzialnym”. Aby lepiej zgłębić tę prawdę wiary, zapraszam do jej rozważenia w trzech etapach. Najpierw przyjrzymy się relacji między aniołami a Chrystusem (1), następnie – szczególnej pozycji Matki Chrystusa w hierarchii stworzeń (2). Ostatnia część naszej refleksji będzie poświęcona rozwojowi kultu Matki Bożej Anielskiej, zgodnie z zasadą: „lex orandi – lex credendi” (3).

 

(1) Syn Boży przewyższa aniołów

List do Hebrajczyków zawiera wzniosłą naukę o Chrystusie jako Arcykapłanie nowego i wiecznego Przymierza. Autor zaczyna swój wywód od postawienia tezy o wyjątkowej pozycji Syna Bożego: „On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię” (Hbr 1,4). Dalsze wersety (Hbr 1,5-14) zawierają szereg cytatów ze Starego Testamentu, ukazując najpierw obrzęd usynowienia, a następnie intronizację Syna Bożego na Króla wszechświata. Obrzęd usynowienia przez króla był konieczny przy intronizacji, gdyż wiązał się z dziedziczeniem tronu. Podczas intronizacji poddani składają nowemu władcy homagium. W przypadku Syna Bożego hołd odbiera On od aniołów (1,6), których Stary Testament nazywa też synami Bożymi. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru