Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Grzegorz Iwiński
Szafarz sakramentów

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2020

Chrystus – Szafarz

Jezus Chrystus jest głównym szafarzem sakramentów i od Niego zależą wszyscy inni szafarze. Chociaż Chrystus nie wykonuje obrzędu sakramentalnego, to jednak On chrzci, bierzmuje, wyświęca kapłanów i tym podobne. Nauka ta była jednoznaczna już w starożytności chrześcijańskiej. Św. Ambroży tak uczy: „Nie oczyścił ani Damazy, ani Piotr, ani Ambroży, ani Grzegorz; nasze są posługi, lecz Twoje, Panie, i Twojego Ojca dzieło”. Jeszcze wyraźniej twierdzi św. Augustyn w walce przeciw donatystom uzależniającym ważność chrztu od wiary i świętości szafarza: „Jeśliby Piotr chrzcił, On – Chrystus chrzci, Paweł by chrzcił, On chrzci, Judasz by chrzcił, On chrzci”. Augustyn jasno wyraża zasadę, która mówi, że godność szafarza nie ma wpływu na ważność sakramentu. Trzeba zaznaczyć historycznie, iż problem godności szafarzy wyrósł najpierw na gruncie herezji i schizm, w wiekach średnich związany był z przyczynami moralnymi (np. symonia).

Nie jest konieczne dla ważności sakramentów, by ten, kto go udziela, posiadał łaskę uświęcającą. Nawet ktoś, kto nie posiada wiary, może ważnie udzielić chrztu, byleby uczynił wszystko, co jest konieczne do udzielenia tego sakramentu. Aby lepiej zrozumieć prawdę odnoszącą się do ważności sakramentów, należy mieć świadomość i pamiętać, że głównym szafarzem sakramentów jest Chrystus, który posługuje się człowiekiem jako narzędziem. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru