Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


o. Marek Błaza SJ
Sakramenty jako spotkanie z Trójcą Świętą

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2020

Sakramenty jako rzeczywistość, w której „sprawy Boskie łączą się ze sprawami ludzkimi” (por. hymn Exultet Wigilii Paschalnej), są niezawodnym środkiem do komunikacji ze światem niewidzialnym, a zwłaszcza z Trójjedynym Bogiem. Ta komunikacja ma charakter dwukierunkowy. Z jednej strony należy pamiętać, że główną przyczyną skutecznego działania sakramentów jest sam Bóg w Trzech Osobach. Z drugiej zaś strony to działanie sakramentów i przyjęcie łaski Bożej, będące skutkiem ich przyjęcia, domaga się odpowiedzi człowieka na wielkie dzieła Boże, których człowiek stał się świadkiem i uczestnikiem. Tą adekwatną odpowiedzią jest dziękczynienie i uwielbienie Trójcy Świętej. Dlatego w poniższej refleksji ukażemy ową dwukierunkowość spotkania człowieka z Trójcą Świętą przy pomocy sakramentów Kościoła.

 

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

W obrzędzie sakramentu chrztu tajemnica Trójcy Świętej bezsprzecznie stoi w centrum liturgii. Z pewnością jest to związane z nakazem Chrystusa skierowanym do uczniów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Aby jednak udzielić chrztu, najpierw kandydat samodzielnie (jeśli jest dorosły) albo za pośrednictwem rodziców chrzestnych (jeśli jest to niemowlę), wyznaje wiarę w Trójcę Świętą. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru