Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Szczeblewski
Msza przy udzielaniu chrztu

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2020

W grupie formularzy Mszy obrzędowych w Mszale rzymskim zatytułowanej „Msze przy udzielaniu sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego” na trzecim, przedostatnim miejscu zamieszczono teksty Mszy przy udzielaniu chrztu. W notach rubrycystycznych wskazano, że formularz ten winien być wykorzystywany, kiedy udziela się chrztu dorosłym, a szczególnie kiedy celebracja połączona jest z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Można go także wykorzystywać, kiedy udziela się chrztu dzieciom. Wyraźnie wskazano, że nie wolno go stosować w niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, Wielkanocy, w uroczystości, Środę Popielcową i we wszystkie dni Wielkiego Tygodnia. 

Z powyższego zestawienia wynika jasno, że formularz Mszy przy udzielaniu chrztu może być wykorzystywany w niedziele okresu Narodzenia Pańskiego oraz okresu zwykłego, a także w dni powszednie i święta. W tym przypadku czytania mszalne można zaczerpnąć z Mszy obrzędowej (VII tom Lekcjonarza mszalnego) albo z tekstów zawartych w Obrzędach chrztu dzieci. Kiedy Msza obrzędowa jest zakazana, można wybrać jedno czytanie z tekstów przewidzianych na chrzest, uwzględniając dobro duchowe i charakter dnia liturgicznego (Obrzędy chrztu dzieci, nr 29, 121). Prezentowany formularz mszalny nie zawiera własnej prefacji. Prawodawstwo wskazuje także, iż Mszę obrzędową przy udzielaniu chrztu sprawuje się w szatach koloru białego. 

Wszystkie modlitwy zawarte w formularzu zostały podane w dwóch wersjach, do wyboru. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru