Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krystian Sammler, Poznań
Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej i ich posługa chorym

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2021

Analizując dokumenty Kościoła – także te omówione we wcześniejszych artykułach – dotyczące funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, łatwo zauważyć, że podstawowym ich zadaniem jest posługa chorym.

Konferencja Episkopatu Polski w Instrukcji dotyczącej posługiwania chorym i umierającym, z dnia 7 czerwca 2017 roku przypomniała w punkcie 10.: „W odwiedzaniu chorych duszpasterzy wspomagają osoby życia konsekrowanego, alumni seminariów duchownych, a także osoby świeckie czynne w parafialnej akcji charytatywnej. Odpowiednio przygotowane przez duszpasterzy mogą chorym czytać Pismo Święte i modlić się z nimi, a diakoni i akolici oraz ustanowieni przez biskupa nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej zanosić im Eucharystię. Jeśli chory lub osoba w podeszłym wieku pragnie przyjąć sakrament pokuty i pojednania, informują o tym duszpasterzy”.

Już z tych kilku zdań można wnioskować, że pierwszym zobowiązanym do posługi chorym jest kapłan – duszpasterz, to on na mocy sakramentu święceń i powierzonej władzy może dokonać rozgrzeszenia, udzielić sakramentu chorych oraz przynieść Eucharystię. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru