Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Dawid Stelmach, Poznań
Czy Bóg jest poza Kościołem?

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2021

W ostatnim czasie przez Polskę przewija się natężone zjawisko apostazji – świadomego odejścia z Kościoła. Najczęściej to tak wygląda, że dotychczasowy katolik w biurze parafialnym składa oświadczenie o swoim wystąpieniu ze wspólnoty Kościoła rzymskokatolickiego. Ten fakt zostaje odnotowany w dokumentach kościelnych, od tego momentu apostata nie może już wykonywać pewnych funkcji w Kościele. Nie może być chrzestnym, świadkiem sakramentu bierzmowania i mieć katolickiego pogrzebu. Niewątpliwie ten krok wystąpienia z Kościoła jest czymś bolesnym dla całej wspólnoty. Z jednej strony uświadamiamy sobie, że ten człowiek w Kościele czuł się nieszczęśliwy, ponieważ zrodził się w nim jakiś bunt i postanowił definitywnie zerwać swoje związki z Kościołem. Dla wspólnoty wiary bardzo bolesne jest uzmysłowienie sobie, że to, co dla nas jest duchową rodziną, wspólnotą uczniów Chrystusa, dla kogoś stało się zupełnie innym miejscem. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru