Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek, Brzegi
Związek Eucharystii z innymi sakramentami i sakramentaliami. Katecheza o Eucharystii na tle innych sakramentów i sakramentaliów dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2021

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Kolejna katecheza, wpisująca się w aktualny program duszpasterski, ukazuje związek Eucharystii z innymi sakramentami i sakramentaliami Kościoła. Sobór Watykański II stwierdza, że wszystkie sakramenty wiążą się z Eucharystią i do niej zmierzają, ponieważ całe życie sakramentalne Kościoła oraz każdego chrześcijanina osiąga swój szczyt i swoją pełnię właśnie w Eucharystii, w której stale uobecnia się tajemnica O􀏔iary Chrystusa. W związku z tym warto przypomnieć katechizowanej młodzieży te wszystkie znaki sakramentalne, do których się przygotowują i ich doświadczają. Warto też wskazać, że Eucharystia przewyższa inne sakramenty bogactwem tajemnicy, miłości, wspaniałością daru i głębią.

ZWIĄZEK EUCHARYSTII Z INNYMI SAKRAMENTAMI I SAKRAMENTALIAMI
Katecheza o Eucharystii na tle innych sakramentów i sakramentaliów dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

CELE KATECHEZY:
– Uczeń potrafi wymienić sakramenty i sakramentalia oraz odczytać ich ukryte znaczenie.
– Uczeń umie wyjaśnić pojęcie „widzialny znak niewidzialnej łaski”.
– Uczeń tłumaczy duchową moc sakramentów i sakramentaliów.

SŁOWA KLUCZE:
znak, sakrament, sakramentalia.

UWAGI METODYCZNE:
1. POMOCE DYDAKTYCZNE – duży arkusz papieru i kolorowe mazaki bądź tablica kolorowa i kreda, 7 kartek A4, ewentualnie fotografie związane z udzielaniem poszczególnych sakramentów.
2. METODY – wykład katechety, praca w grupach, ćwiczenie aktywizujące „Słoneczko”.
3. LITERATURA – Pismo Święte; Katechizm Kościoła katolickiego (KKK); Być chrześcijaninem dziś, pod red. M. Ruseckiego, Lublin 1992.

PLAN KATECHEZY:
A. Wstęp – czas ok. 15 min
– Modlitwa Pańska
– Ćwiczenie „Słoneczko”
– Wprowadzenie w temat katechezy
B. Rozwinięcie – czas ok. 25 min
– Praca w grupach
C. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru