Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Chrystus jest obecny w liturgii. Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07, lipiec-sierpień-wrzesień 2021

Jednym z najważniejszych fragmentów całej Konstytucji o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II, najlepiej i najpełniej oddających jej nowość połączoną z głębokim zanurzeniem w autentycznej Tradycji Kościoła, jest bez wątpienia jej artykuł 7., który porusza kwestię obecności Chrystusa w Kościele i liturgii.

Już na początku należy zauważyć, że ojcowie soborowi zdecydowali się umieścić zagadnienie obecności Chrystusa w liturgii w szerszym kontekście teologicznym, obejmującym całość historii zbawienia. W artykułach 5. i 6. ukazali bowiem trzy pierwsze etapy tej historii: etap zapowiedzi i przygotowania tożsamy z epoką Starego Testamentu; etap wypełnienia w Chrystusie i misterium Jego Paschy oraz etap Kościoła celebrującego to misterium aż do paruzji. Artykuł 8. natomiast poświęcili liturgii niebieskiej, w której Kościół ziemski łączy się z Kościołem zbawionych w niebie, tworząc jedną pieśń chwały nieustannie towarzyszącą Bogu i Barankowi. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru