Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
…w duszach, rodzinach i parafiach umacniajcie królestwo Chrystusowe

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 08, październik-listopad-grudzień 2021

Podejmując cykl rozważań na temat etymologii i znaczenia, natury i miejsca oraz kształtowania się liturgii w życiu i historii Kościoła, w centrum pozostaje Chrystus– zawsze obecny pośród swojego ludu (szczegółowo kwestię tej obecności podjął ks. Tomasz Bać w poprzednim numerze „Mszy Świętej”). Przywołując tamte re􀏔leksje, pragniemy zaprosić do adoracji Chrystusa obecnego i działającego wśród nas oraz czerpania zeń siły na trudy codzienności, siły do podejmowania naszego wspólnego powołania do świętości. Liturgia uroczystości Wszystkich Świętych po raz kolejny będzie nam o tym przypominać: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. […] Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3,1a.2).
W kontekście przeżywanej w ostatnią niedzielę roku liturgicznego uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zapraszamy do adoracji Chrystusa i do budowania Jego Królestwa, które raz jeszcze odnowi świat – jak dziewięćdziesiąt lat temu pisał w „Ruchu Katolickim” kard. August Hlond, Prymas Polski i założyciel Towarzystwa Chrystusowego, i „potężnieć będzie jako «panowanie prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju»” (zob. „Ruch Katolicki. Organ Akcji Katolickiej w Polsce”, R. 1 [1931], nr 1, s. 7). Do tego budowania poniekąd zaprasza również duszpasterskie hasło nowego roku kościelnego: skoro jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa, to w tym celu, aby Chrystusową Ewangelię, Chrystusowy pokój, Chrystusowe Królestwo ukazywać współczesnemu światu.
Artykuły i rozważania w tym ostatnim w roku 2021 numerze „Mszy Świętej”, wsparte wspólnotową i indywidualną różańcową modlitwą
czy uczestnictwem w porannych Mszach Świętych roratnych, niech staną się pomocą w tym niełatwym przecież dziele i zadaniu.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru