Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek, Brzegi
Ars celebrandi, czyli o sztuce w celebracji liturgii. Katecheza o pięknie wspólnotowej liturgii dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 08, październik-listopad-grudzień 2021

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Sobór Watykański II przeprowadził generalną reformę liturgii Kościoła. Jednak od momentu jej wprowadzenia spotykała się ona z krytyką wielu środowisk katolickich. Jedną z najważniejszych przyczyn negatywnego spojrzenia na zmiany w liturgii był obserwowany wzrost nadużyć w obszarze celebracji. Dostrzegł to także Jan Paweł II, który w Encyklice „Ecclesia de Eucharistia” wyraził niezadowolenie z często pojawiających się nadużyć liturgicznych, zwłaszcza podczas celebrowania Mszy Świętej. Eucharystia jest zbyt wielkim darem, ażeby można było tolerować dwuznaczności i umniejszenia, dlatego Papież podkreślał potrzebę zachowywania norm liturgicznych z wielką wiernością, bo – jak mówił – są one konkretnym wyrazem autentycznej eklezjalności Eucharystii. Także z inicjatywy polskiego Papieża Kongregacja ds. Kultu Bożego przygotowała dyscyplinarną Instrukcję na temat celebracji Eucharystii. Została ona opublikowana pod tytułem „Redemptionis Sacramentum” w marcu 2004 roku, wprowadzając temat wierności normom w ich teologicznym i historycznym rozumieniu.Szczególnie znaczące w tym tekście jest powołanie się na prawo wiernych do liturgii celebrowanej zgodnie z powszechnymi normami Kościoła, a także podkreślenie faktu, że przekształcenia i modyfikacje liturgii – nawet dokonywane z powodów „duszpasterskich” – nie przynoszą w rzeczywistości pozytywnego skutku w tej dziedzinie, ale raczej niepokoją, męczą, dezorientują i mogą powodować porzucanie przez wiernych praktyk religijnych.
Także i my, z wymienionych wyżej powodów, powinniśmy dążyć do tego, aby katechizowanej przez nas młodzieży ukazywać oraz przypominać o istniejących normach i zasadach celebracji liturgicznych, a także zachęcać do ich przestrzegania.
ARS CELEBRANDI, CZYLI O SZTUCE CELEBRACJI W LITURGII
Katecheza o pięknie wspólnotowej liturgii dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
CELE KATECHEZY:
– Uczeń uświadamia sobie potrzebę aktywnego zaangażowania w liturgię Kościoła. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru