Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Świadome, czynne i owocne uczestnictwo w liturgii (KL 11)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń - luty - marzec 2022

Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II ukazuje liturgię w świetle teologicznym, czyli jako rzeczywistość bosko-ludzką, jako realizację historii zbawienia oraz jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Jego Kościoła. Nie mówi zatem jedynie o przepisach i zasadach, które należy odnowić i zreformować, gdyż przestały się one sprawdzać w zmieniającym się nieustannie świecie. Cały wymiar duszpasterski liturgii jest konsekwencją zrozumienia jej istoty od strony teologicznej. To właśnie w tym kontekście: teologicznym i duszpasterskim Konstytucja soborowa w wielu miejscach mówi o właściwym uczestnictwie wiernych w liturgii. Zwrócenie uwagi na uczestnictwo wiernych świadczy o wielkim znaczeniu, jakie Kościół w przededniu Soboru, dzięki dziesięcioleciom rozwoju ruchu liturgicznego, pragnął nadać tej rzeczywistości.

Konstytucja Sacrosanctum Concilium, mówiąc o uczestnictwie wiernych w liturgii, nazywa je świadomym, czynnym, pełnym i owocnym. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru