Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Liturgia rzymska od Soboru Watykańskiego II do czasów obecnych

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń - luty - marzec 2022

SOBÓR WATYKAŃSKI II i KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ

Pierwszym dokumentem wydanym przez Sobór Watykański II była Konstytucja liturgiczna Sacrosanctum Concilium, uchwalona 4 grudnia 1963 roku. Zaczyna się ona od zwięzłego przedstawienia natury liturgii i jej miejsca w życiu Kościoła. Następnie podane są ogólne zasady odnowy liturgii oraz wskazania co do rewizji poszczególnych obrzędów (Msza Święta, inne sakramenty, sakramentalia, liturgia godzin), reformy roku liturgicznego oraz zasad odnośnie do muzyki i sztuki sakralnej. Liturgia jest postrzegana w odniesieniu do całej historii zbawienia: jako celebracja i aktualizacja paschalnego misterium Chrystusa i wykonywanie Jego kapłańskiej funkcji. Nadrzędną zasadą odnowy liturgii jest pełny, świadomy i czynny udział wiernych w czynnościach liturgicznych, zgodnie z samą naturą liturgii. Kryteriami rewizji obrzędów liturgicznych, oprócz zasady czynnego udziału, są: dążenie do szlachetnej prostoty obrzędów przy wiernym zachowaniu ich istoty, poszerzenie dostępu do Pisma Świętego w ramach obrzędów oraz uwzględnienie dydaktycznego aspektu kultu Bożego. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru