Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Paweł Wygralak, Poznań
Święty Józef - patron ludzi ciężkiej pracy

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń - luty - marzec 2022

Święty Józef jest czczony w dniu 1 maja jako patron robotników. Wybór Świętego Józefa na patrona wszystkich ludzi podejmujących ciężką pracę fizyczną jest jak najbardziej uzasadniony, ponieważ zgodnie z informacjami zawartymi w Ewangelii był on z zawodu cieślą (por. Mt 13,55).

Wielu ojców Kościoła podejmowało w swoich rozważaniach temat zawodu Świętego Józefa. Czynili to przede wszystkim po to, aby wskazać go wiernym jako przykład człowieka podejmującego fizyczną pracę, a jednocześnie prowadzącego bardzo bogate, głębokie życie duchowe. Święty Justyn uczył, że Józef był człowiekiem pracowitym, który zajmował się pracami ciesielskim. Wykonywał także pługi i jarzma (por. Dialog z Żydem Tryfonem 88). Natomiast Hilary z Poitiers uważał, że Jezus jest „synem rzemieślnika, który ogniem obrabiał żelazo” (por. Komentarz do Ewangelii św. Mateusza 14,2). Z wypowiedzi tej wynika zatem, że Józef wykonywałby zawód kowala, a nie cieśli. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru