Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Piotr Ostański, Poznań
Biblijna wiosna w Kościele

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń - luty - marzec 2022

Poprzednim razem uświadomiliśmy sobie, że po Soborze Trydenckim duszpasterze odłożyli w pewnym sensie Pismo Święte na półkę. Dla spraw biblijnych nastał sen zimowy. Jego szczyt przypada na wiek XVIII.

Z początkiem XIX wieku pojawiły się pierwsze jaskółki – zwiastuny przyszłej biblijnej wiosny w Kościele. W Tybindze w Niemczech działał biskup Johann Sailer, który w pracy duszpasterskiej i kaznodziejstwie dawał pierwszeństwo Pismu Świętemu, a przyszłych duszpasterzy uczył praktycznego studium Biblii.

W jego duchu poszli również inni, podejmując pionierski jak na tamte czasy trud budowania całego systemu nauczania i wychowania religijnego opartego na Piśmie Świętym. Zbyt śmiałe i awangardowe musiały być to wysiłki, skoro nie przyjęły się w Kościele. Zwyciężyło stare podejście do wiary, czyli dogmaty, uporządkowane rozumowo i systematycznie oraz wynikające z nich normy moralne. Biblia musiała jeszcze sporo czekać na przywrócenie jej właściwego miejsca w Kościele. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru