Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krystian Sammler, Poznań
Kult i pobożność maryjna w duchowości nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń - luty - marzec 2022

W formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej sporo uwagi poświęca się kształtowaniu zdrowego kultu i pobożności maryjnej, które – dobrze rozwijane – prowadzą do większego umiłowania Pana Jezusa, a tym samym do rozwoju świadomej wiary, która w naturalny sposób powinna się przekładać na wzrost i rozwój pobożności eucharystycznej, a która jest niezbędna w podejmowaniu funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w zgromadzeniu liturgicznym oraz w posłudze chorym i cierpiącym, których nadzwyczajny szafarz odwiedza z Jezusem Eucharystycznym.

Ukazywanie Matki Bożej, która prowadzi do świadomego i pobożnego przeżywania Eucharystii, wydaje się być podstawowym akcentem w stałej formacji mężczyzn podejmujących funkcję nadzwyczajnego szafarza.

Św. Jan Paweł II w Encyklice Ecclesia de Eucharistia (2003 r.) poświęcił sporo miejsca rozważaniom dotyczącym odniesień Matki Najświętszej do Eucharystii, wskazując, że spojrzenie na tajemnicę Mszy Świętej przez pryzmat pobożności maryjnej nie jest błędem, ale w autentycznym ukochaniu Niepokalanej Dziewicy może być niezwykłą pomocą w przeżywaniu tajemnicy przychodzenia Boga na ziemię. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru