Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jarosław Tomasz Żurawski, Poznań
Kim jest pan rozdający Komunię Świętą?

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń - luty - marzec 2022

W kontekście omawianego problemu należy podkreślić, że zwyczajnym szafarzem Komunii Świętej jest jedynie: biskup, prezbiter bądź diakon (Por. KPK, kan. 910 § 1). Oni z racji sakramentu święceń włączeni są do stanu duchownego, a przez to nazywani są zwyczajnymi szafarzami w opozycji do osób, które nie są duchownymi, a mogą być nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej.

W pierwszych wiekach historii Kościoła normalną praktyką było rozdzielanie Komunii Świętej przez osoby, które nie posiadały święceń. Było to związane z brakiem odpowiedniej liczby biskupów czy prezbiterów, jak również z licznymi prześladowaniami chrześcijan (Por. P. Caban, Szafarz zwyczajny i nadzwyczajny w posłudze sakramentu Eucharystii, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 40 (2007) nr 1, s. 64). Z biegiem czasu praktyka ta się zmieniała. Sobór Trydencki, który obradował w latach 1545-1563, wskazał: „w sakramentalnym zaś spożywaniu zawsze był w Kościele Bożym ten zwyczaj, że świeccy otrzymali komunię od kapłanów, a celebrujący kapłani sami sobie jej udzielali; ten zwyczaj pochodzący z Tradycji Apostolskiej jak najsłuszniej powinien być zachowany” (Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, sesja XIII, rozdział VIII, w: I. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru