Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Od Redaktora. Zaufajmy Bogu! On na pewno nam pomoże

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, październik - listopad - grudzień 2022

Wciąż w moich uszach brzmią słowa, którymi Prymas Polski kard. August Hlond żegnał ks. Ignacego Posadzego, błogosławiąc mu na budowę nowego dzieła, jakim było organizowanie Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców – zgromadzenia zakonnego, którego celem specjalnym jest troska i staranie o Polaków, którzy wyemigrowali i emigrują. Te słowa Kardynała Założyciela mogą stać się zachętą na dobre i owocne przeżywanie rozpoczętego przed miesiącem nowego roku szkolnego i katechetycznego czy na kolejny rok kościelny i duszpasterski, który rozpoczniemy w pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada 2022 roku i którego mottem będzie zdanie: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tę tematykę postaramy się rozwinąć w przyszłym roku, ale także i bieżący numer, szczególnie w części formacyjnej, ją podejmuje, przekazując treści związane z różnorakim życiem Kościoła.

Skoro schyłku dobiega rok, w którym podejmowaliśmy refleksję nad słowami posłania kończącymi liturgię Mszy Świętej i gdy przeżywamy jubileusz 90-lecia Towarzystwa Chrystusowego, nasza okładka – podobnie jak w numerze poprzednim – łączy te dwa fakty, przywołując niektóre elementy z posłania i posługi duszpasterza polonijnego (tym razem z czasów współczesnych).

Październik, listopad, grudzień… – na te trzy kolejne miesiące dedykowany jest numer, który oddajemy Wam, Drodzy Czytelnicy, do rąk. Ufamy, że jego zawartość w jakimś stopniu dotknie rzeczywistości bliskich każdemu z tych miesięcy. Niewątpliwie posłuży temu przybliżenie sylwetki, dzieła życia i duchowego testamentu beatyfikowanej wiosną bieżącego roku Błogosławionej Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Natomiast refleksja nad soborową odnową liturgii, którą proponujemy w poszczególnych numerach „Mszy Świętej”, ma stawać się pomocą w głębszym przeżywaniu misterium Chrystusa w roku liturgicznym, pomocą w dostrzeganiu i doświadczaniu Jego obecności i działania pośród nas, w umacnianiu pewności, że pozostał z nami aż do skończenia świata. Podobnym celom służy poznawanie historii liturgii w naszej ojczyźnie, działalności polskich Mistrzów Soboru Watykańskiego II, a także zgłębianie istoty i teologii kolejnych momentów celebracji eucharystycznej oraz przewodnik dla lepszego i bardziej owocnego odczytywania świętych tekstów zawartych na kartach Starego i Nowego Testamentu.

Niech zatem lektura naszego czasopisma pomaga rozpalać z ufnością gorliwość misyjną i ewangelizacyjną, wszak wszyscy jako ochrzczeni w imię Trójcy Świętej jesteśmy posyłani w pokoju i z mocą Chrystusa, by świadczyć o Nim i Jego Ewangelii…

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru