Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Reforma liturgii i jej najważniejsze zasady (KL 21-40)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, październik - listopad - grudzień 2022

Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II nie ogranicza się do opisu istoty liturgii ani do ukazania konieczności formacji liturgicznej i aktywnego w niej uczestnictwa, lecz zawiera jednoznaczne polecenie dokonania ogólnego odnowienia liturgii (łac. generalis instauratio). Ojcowie soborowi byli świadomi, że jedynie całościowa reforma liturgii umożliwi wiernym obfite korzystanie z łask, jakie dzięki niej mogą otrzymać. Liturgia bowiem składa się z dwóch fundamentalnych elementów, o których mówiła już encyklika Mediator Dei papieża Piusa XII z 1947 roku. Pierwszym z nich jest element Boski, a zatem niezmienny, który uobecnia każda celebracja. W ogromnym skrócie można powiedzieć, że elementem Boskim w liturgii jest Misterium Paschalne Chrystusa, którego owoce Kościół przekazuje z pokolenia na pokolenie aż do powtórnego przyjścia Chrystusa, właśnie celebrując liturgię. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru