Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Historia liturgii w Polsce: obrządki bizantyjski i ormiański

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, październik - listopad - grudzień 2022

Obraz dziejów liturgii w Polsce byłby niepełny bez uwzględnienia także dwóch obrządków wschodnich: bizantyjskiego i ormiańskiego. Obecność obydwu tych obrządków na ziemiach polskich datuje się od bardzo dawna aż do czasów współczesnych.

OBRZĄDEK BIZANTYJSKI

Niektórzy łączą początki obecności chrześcijaństwa bizantyjskiego na ziemiach polskich z działalnością misyjną Świętych Cyryla i Metodego w IX wieku. W tej sprawie nie da się jednak wyjść poza obszar hipotez i spekulacji.
Młode państwo piastowskie weszło w kontakt z tradycją bizantyjską przez bezpośrednie sąsiedztwo z Rusią Kijowską, której władca, Włodzimierz Wielki, przyjął chrzest w 988 roku w obrządku bizantyjskim. Wzajemne stosunki obu państw były typowymi jak na ówczesne czasy relacjami sąsiedzkimi, w których było miejsce zarówno na zatargi i lokalne konflikty, jak też na sojusze i związki dynastyczne Piastów z Rurykowiczami. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru