Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Księgi liturgiczne (1)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń-luty-marzec 2023

Pod pojęciem ksiąg liturgicznych rozumiemy księgi służące bezpośrednio do użytku liturgicznego, zawierające teksty liturgicznych modlitw i formuł z ewentualnymi wskazaniami co do sposobu wykonania liturgicznych czynności. Są to więc księgi służące poprawnemu wykonaniu obrzędów liturgicznych. Spójrzmy zatem na księgi liturgiczne obrządku rzymskiego w ich historycznym rozwoju od starożytności chrześcijańskiej do czasów obecnych.

OKRES „IMPROWIZACJI”
Czas pierwszych kilku wieków istnienia Kościoła jest nazywany okresem liturgicznej improwizacji. W tym okresie zwyczaje liturgiczne są w naturalny sposób przekazywane z pokolenia na pokolenie, a modlitwy podczas Eucharystii i innych obrzędów są wypowiadane swobodnie przez celebransów. Nie oznacza to oczywiście pełnej dowolności. Modlitwy muszą odzwierciedlać pewien ogólnie przyjęty schemat, w ramach którego celebrans ma swobodę tworzenia. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru