Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. :Paweł Melczewski SChr, Calgary (Kanada)
Poszukiwanie szczęścia (Ps 1)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń-luty-marzec 2023

Psalm 1 jest liryczną uwerturą mądrościową, przez którą wchodzimy w zachwycający i fascynujący świat Psałterza. Psalm 1 jest rodzajem wprowadzenia do całej Księgi Psalmów, co św. Hieronim scharakteryzował jako „główne wejście do domu Psałterza” (Tractatus in librum Psalmos), a św. Tomasz z Akwinu nazwał „jako tytuł całego dzieła” (In psalmos Davidis expositio). Otwierający księgę Psalm 1 nadaje ton wszystkim utworom, jakie po nim następują (wraz z Psalmem 2). Jego pozycja na początku może wydawać się z jednej strony przypadkowa, ponieważ utwór nie jest typowym Psalmem. Nie jest adresowany do Boga (jak lamentacje i psalmy dziękczynne), nie mówi o Bogu w trzeciej osobie (jak psalmy chwały), nie ma tam „wypowiedzenia” duszy. Cała uwaga jest zogniskowana nie na Bogu, ale na człowieku. Umieszczenie tego tekstu na początku Psałterza wyraża z pewnością stan psalmisty, kładzie on bowiem nacisk na coś fundamentalnego i istotnego właśnie już na początku. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru