Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krystian Sammler, duszpasterz archidiecezjalny nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, Kuria Metropolitalna w Poznaniu
Posługa chorym jako wartość dodana w życiu nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń-luty-marzec 2023

Zgodnie z zaleceniem soborowej Konstytucji o liturgii świętej wszystkie osoby pełniące funkcje liturgiczne „należy starannie wychowywać w duchu liturgii oraz przygotowywać do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadających każdemu czynności” (KL 29). Poszczególne Konferencje Episkopatów w odniesieniu do nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej opracowały stosowne instrukcje. Biskupi diecezjalni w wydawanych dyspozycjach przekazali temat opracowania wytycznych dotyczących formacji stałej nadzwyczajnych szafarzy diecezjalnym komisjom liturgicznym oraz ustanowionym duszpasterzom diecezjalnym. Dokumenty wskazują również potrzebę spotkań formacyjnych w parafii lub w dekanacie. Stąd pomysł, aby na łamach „Mszy Świętej” przyjść z pomocą kapłanom-moderatorom i zaproponować cykl konspektów spotkań nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

CELE SPOTKANIA
a) Ukazanie wartości posługi zanoszenia Eucharystii chorym przez nadzwyczajnych szafarzy.
b) Umocnienie w posługiwaniu tych, którzy udają się do chorych z Panem Jezusem.
c) Zachęta do posługi chorym dla tych nadzwyczajnych szafarzy, którzy jeszcze nie zanoszą Chrystusa chorym.
d) Ukazanie, że posługa chorym jest najistotniejszym i najbardziej umacniającym elementem funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

UWAGI WSTĘPNE
a) Spotkanie prowadzi duszpasterz: proboszcz lub wikariusz, który na co dzień sprawuje opiekę duszpasterską nad nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej w parafii. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru