Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Śpiew w liturgii (1)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń-luty-marzec 2023

Dokumenty Kościoła dotyczące liturgii wskazują na trzy główne formy wyrazu wiary i uczestnictwa wiernych, które związane są z celebracją liturgiczną: śpiew, muzykę i milczenie. Każda z tych form modlitwy pozwala zjednoczyć się z przeżywanymi treściami czy momentami w liturgii i każda z nich wyraża to w inny sposób. Wskazując na formacyjny wymiar liturgii, Konstytucja o liturgii świętej podaje: „W liturgii bowiem Bóg przemawia do swego ludu, Chrystus w dalszym ciągu głosi Ewangelię, lud zaś odpowiada Bogu śpiewem i modlitwą. […] Wreszcie znaki widzialne, których używa święta liturgia dla oznaczenia niewidzialnych spraw Bożych, zostały wybrane przez Chrystusa lub przez Kościół. Dlatego nie tylko podczas czytania tego, «co zostało napisane dla naszego pouczenia» (Rz 15,4), lecz także gdy Kościół modli się, śpiewa lub działa, wiara uczestników wzrasta, a dusze wznoszą się ku Bogu, aby Mu oddać duchowy hołd i otrzymać obfitszą łaskę” (KL 33). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru