Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Od Redaktora. Teologia Benedykta - "theologia bene dicta..."

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, kwiecień-maj-czerwiec` 2023

Po śmierci dwóch redaktorów naszego periodyku i przełożonych generalnych Towarzystwa Chrystusowego wiele miejsca w numerze „Mszy Świętej” z grudnia 2018 roku im poświęciliśmy, zwłaszcza dziełu ich życia, jeden był bowiem cenionym specjalistą w dziedzinie nauk biblijnych, a drugi – teologii liturgii. Nie może być inaczej po śmierci Papieża-Seniora Benedykta XVI, którego nazywa się Mozartem teologii, a jego teologię jako coś, co zostało dobrze powiedziane (jak próbuje to ukazać gra słów w tytule). I nasi Autorzy, ci już stale obecni w naszym czasopiśmie, jak i ci, których zaprosiliśmy do współpracy w tworzeniu tego numeru, tę wielkość myśli teologicznej śp. Papieża-Seniora podkreślają. On sam jednak uważał siebie – jak to określił w dniu wyboru na Stolicę Piotrową – za prostego i pokornego robotnika w Winnicy Pańskiej. I ten Robotnik w Winnicy Pana o przenikliwym umyśle, wielkiej wiedzy i kulturze osobistej wspaniale, umiejętnie oraz właściwie komentujący otaczającą rzeczywistość niósł nadzieję i ufność…

Dla mnie osobiście stał się on swoistym przewodnikiem na kapłańskie drogi: zaledwie dwa dni po święceniach kapłańskich, jadąc na Jasną Górę bądź z niej wracając w celu powierzenia Jasnogórskiej Królowej swojego kapłaństwa, dzięki radiowej transmisji wsłuchiwałem się w papieskie przemówienie do duchowieństwa zgromadzonego w warszawskiej archikatedrze. Uderzyły mnie mocno słowa Benedykta XVI wskazujące, jakim specjalistą mam być jako kapłan: że kapłan ma być specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem, ekspertem w dziedzinie życia duchowego i świadkiem odwiecznej mądrości, płynącej z objawionego słowa. W swoim przemówieniu zawarł wtedy praktyczne wskazówki, by tak było, a zakończył je takimi słowami: „Trwajcie mocni w wierze! Również wam powierzam to motto mojej pielgrzymki. Bądźcie autentyczni w waszym życiu i posłudze. Wpatrzeni w Chrystusa, żyjcie życiem skromnym, solidarni z wiernymi, do których jesteście posłani. Służcie wszystkim, czekajcie na nich w parafiach i w konfesjonałach, towarzyszcie nowym ruchom i wspólnotom, wspierajcie rodziny, nie traćcie więzi z młodzieżą, pamiętajcie o ubogich i opuszczonych”. Znowu dobrze, pięknie powiedziane, ale czy przeze mnie właściwie realizowane? Po latach stają się te słowa wspaniałym rachunkiem sumienia z kapłańskiego posługiwania, a jednocześnie wezwaniem do przyznania się do swoich słabości i prośbą o modlitwę, by być prostym i pokornym robotnikiem w Winnicy Pana, a jednocześnie mężnym świadkiem Jego obecności i działania.

Warto i trzeba zatem sięgnąć do tego wszystkiego, co zmarły ostatniego dnia AD 2022 Papież-Senior nam pozostawił: czytać, zgłębiać i czynić busolą, by dobrze przeżywać codzienność. Dziękujemy wszystkim Autorom, że przybliżają nam postać i życiowe dzieło Benedykta XVI, że czynią to w tak przystępny sposób, by każdy mógł z tego skarbca coś zaczerpnąć dla siebie i znaleźć wskazania, które pozwolą wzrastać w chrześcijańskiej doskonałości i osobistej świętości.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru