Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Maciej Koczaj SChr, Mundelein (USA)
Msza Święta jako znak sprzeciwu. Przygotowanie darów, modlitwa nad darami

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, kwiecień-maj-czerwiec` 2023

W przygotowaniu darów wyraża się chrześcijański stosunek do stworzonego świata. Można powiedzieć, że ta część Mszy Świętej jest manifestem przeciw zeświecczeniu, które u swoich źródeł ma niewłaściwą postawę wobec tego, co doczesne. Jak zauważał o. Józef Maria Bocheński, człowiek w poszukiwaniu życiowej mądrości odkrywa dwojaką naturę dóbr tego świata. Z jednej strony dostrzega, że pozbawione są one trwałości, a ich wartość nie jest bezwzględna. Zanurzone są w nurcie przemijania, powolnego niszczenia i niedoskonałości. Z drugiej zaś strony nie można zaprzeczyć, że dobra tego świata niosą w sobie jakąś wartość, która pomimo tego, że nie jest absolutna, może być dla człowieka źródłem satysfakcji i pociechy. Ta dwojaka natura światowych dóbr – które nie są w stanie nasycić ludzkiego serca spragnionego Absolutu, a którymi zarazem trudno wzgardzić z uwagi na ich wartość – prowadzić może do dwojakiego zeświecczenia. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru