Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Wacław SChr, Poznań
Zmiana przynależności do Kościoła 'sui iuris'

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, kwiecień-maj-czerwiec` 2023

Każdy człowiek przyjmujący chrzest w Kościele katolickim zostaje przypisany do jednego z 24 Kościołów sui iuris, a tym samym nabywa przynależność do jednego z 6 istniejących w Kościele katolickim obrządków (zob. kan. 96 KPK). W Kościele katolickim poza obrządkiem zachodnim jest bowiem również pięć obrządków wschodnich, do których zalicza się obrządek aleksandryjski, antiocheński, armeński, chaldejski oraz konstantynopolitański (zob. kan. 28 § 2 KKKW). Należy przy tym podkreślić, że obrządki, o których tutaj mowa, nie sprowadzają się jedynie do płaszczyzny liturgicznej, gdyż – jak uczy Kościół – „Obrządek jest dziedzictwem liturgicznym, teologicznym, duchowym i dyscyplinarnym wyodrębnionym przez kulturę i okoliczności historyczne narodów, wyrażającym sposób przeżywania wiary właściwy dla każdego Kościoła sui iuris” (kan. 28 § 1 KKKW).

Począwszy od końca XIX wieku w nauczaniu i dyscyplinie Kościoła katolickiego bardzo mocno zwraca się uwagę na obowiązek zachowywania, pielęgnowania i rozwijania poszczególnych obrządków. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru