Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Lilianna Florek, Brzegi
Wierzę w święty, choć nieidealny Kościół...

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, kwiecień-maj-czerwiec` 2023

Drodzy Opiekunowie i Animatorzy grup parafialnych oraz Liderzy wspólnot i ruchów charyzmatycznych!
Pojęcie świętości należy do kluczowych zagadnień teologicznych, ale jednocześnie jest kategorią wykraczającą poza doczesność i przez to trudną do określenia. Chcąc mówić o świętości, należy więc najpierw sięgnąć do etymologii tego terminu. Słowo „świętość” pochodzi od hebrajskiego „qodeš”. Z kolei w stosunku do tego, kto lub co uważane jest za święte, w języku hebrajskim używany jest termin „qadoš”. Etymologicznie słowo to należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze – oznacza ono „oddzielenie”, „oczyszczenie”, „ukazanie czegoś niedotykalnym”. Po drugie – oznacza również „wydzielenie” i „poświęcenie dla Boga”.

WIERZĘ W ŚWIĘTY, CHOĆ NIEIDEALNY KOŚCIÓŁ…

CELE SPOTKANIA:
– ukazanie, na czym polega świętość Kościoła;
– przypomnienie pojęć: świętość moralna i ontologiczna, powszechne powołanie do świętości, grzesznik, świętość Kościoła;
– uświadomienie potrzeby modlitwy i działania na rzecz świętości wspólnoty Kościoła.

ŹRÓDŁA BIBLIJNE:
1 Sm 2,2: „Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt taką skałą jak Bóg nasz”.
Wj 3,5: „Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą»”.
Kpł 23,36: „«Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy»”.
1 Krl 8,4: „[…] i przenieśli Arkę Pańską, Namiot Spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w Namiocie. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru