Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Soborowa odnowa Misterium Eucharystii (KL 47-58)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2023

Reformie i odnowie obrzędów Mszy Świętej według Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium od początku przyświecał jeden główny cel: duszpasterski. Dlatego ojcowie soborowi bardzo jasno wyrazili swoje pragnienie uczynienia wszystkiego, „aby chrześcijanie w tym misterium wiary nie uczestniczyli jak obcy lub milczący świadkowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy misterium to dobrze rozumieli oraz aby w świętej czynności brali udział świadomie, pobożnie i czynnie” (KL 48). Reforma miała zatem rzucić całkowicie nowe światło na dotychczasową praktykę liturgiczną Kościoła, ponieważ tylko odnowa obrzędów Eucharystii może sprawić, aby „ofiara Mszy Świętej osiągnęła pełną skuteczność duszpasterską” (KL 49).

Duszpasterski charakter przyszłej reformy był bez wątpienia owocem kilku dziesięcioleci działalności ruchu liturgicznego oraz teologicznej i pastoralnej refleksji wielu środowisk liturgicznych Kościoła pierwszej połowy XX wieku, dzięki którym powoli dojrzewało przekonanie o konieczności odnowy zarówno poszczególnych obrzędów Mszy Świętej, jak i całej jej struktury. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru