Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Księgi liturgiczne (cz. 2.)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2023

Druga część artykułu obejmuje zarys dziejów ksiąg liturgicznych od pełni średniowiecza (XII-XIII wiek) do czasów współczesnych.

RZYMSKIE KSIĘGI LITURGICZNE PRZED SOBOREM TRYDENCKIM

Około XII wieku księgami liturgicznymi używanymi w rycie rzymskim były: mszał, brewiarz, pontyfikał i rytuał. Droga do ich powstania została opisanaw pierwszej części artykułu (zob. „MŚ” 1/1023, s. 11-14). Jak już wspomnieliśmy, ryt rzymski istniał w wielości swych szczegółowych wariantów lokalnych, dlatego nie było jednolitych ksiąg liturgicznych w całym Kościele. Sytuacja jedności w różnorodności jest jako taka czymś dobrym, ponieważ świadczy o bogactwie Kościoła, jednak na przełomie średniowiecza i renesansu liturgiczna różnorodność zaczęła być odczuwana jako coś uciążliwego. Był to czas wielorakiego i narastającego kryzysu, którego skutkiem, a zarazem dalej potęgującym go czynnikiem stała się reformacja protestancka. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru