Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krystian Sammler, duszpasterz archidiecezjalny nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Kuria Metropolitalna w Poznaniu
Duch Święty prowadzi Kościół

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2023

W ramach stałej formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej kapłanom – moderatorom sprawującym opiekę nad osobami spełniającymi tę funkcję w para􀏔iach proponujemy kolejny konspekt parafialnego lub dekanalnego ich spotkania formacyjnego.

CELE SPOTKANIA
a) Ukazanie Pięćdziesiątnicy jako kluczowego momentu w dziejach Kościoła.
b) Wskazanie na nasze zanurzenie w Duchu Świętym w sakramentach świętych, na rolę chrztu świętego.
c) Pogłębienie wiedzy katechizmowej na temat Ducha Świętego i Kościoła.
d) Zachęta do częstej (codziennej) modlitwy do Ducha Świętego w intencji własnej i Kościoła.
e) Ukazanie, że Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego i dlatego jest święty, choć tworzą go i budują grzeszni ludzie.
f) Ukazanie, w jaki sposób w Kościele poznajemy Ducha Świętego.

UWAGI WSTĘPNE
a) Spotkanie prowadzi duszpasterz: proboszcz lub wikariusz, który na co dzień sprawuje opiekę duszpasterską nad nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej w parafii.
b) Spotkanie powinno mieć trzy zasadnicze części: formacja, dyskusja, agapa.
c) Każda z części składowych spotkania powinna mieć mniej więcej podobny czas realizacji. Całość nie powinna przekroczyć 90 minut.
d) Część drugą i trzecią (dyskusja i agapa) można połączyć.
e) Przed spotkaniem kapłan, który prowadzi katechezę, przygotowuje materiały w postaci wydruków z Pisma Świętego lub egzemplarze Biblii dla każdego z uczestników oraz wydruk punktu 688 Katechizmu Kościoła Katolickiego. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru