Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Śpiew i muzyka w liturgii (cz. 2.)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2023

CO O ŚPIEWIE MÓWIĄ DOKUMENTY KOŚCIOŁA?

Soborowa Konstytucja o liturgii świętej (KL) w 112. punkcie podaje: „[…] śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii”. Zdanie to wskazuje na trzy kwestie.
Po pierwsze – śpiew kościelny związany jest ze słowami. W słowie jest obecny Chrystus, który naucza, przemawia do swojego ludu. Człowiek w dialogu miłości również odpowiada słowami, które zawarte są w Piśmie Świętym. Najpiękniejszy dialog Boga ze stworzeniem dokonał się na kartach Ewangelii w scenie zwiastowania. Bóg przyszedł ze swoim Słowem do Maryi, które Ona z miłością przyjęła do siebie, dając Mu ciało. Jej odpowiedzią stał się hymn uwielbienia Magnificat, który cały utkany jest z biblijnych wersetów. Do takiego dialogu miłości jest zaproszony człowiek podczas liturgii.
Po drugie – śpiew kościelny jest nieodzowną częścią uroczystej liturgii. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru