Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek, Brzegi
Wierzę w Kościół katolicki, czyli powszechny

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, lipiec - sierpień - wrzesień 2023

Drodzy Opiekunowie i Animatorzy grup parafialnych oraz Liderzy wspólnot i ruchów charyzmatycznych!
Pojęcie „powszechności” Kościoła tłumaczy się realną obecnością Chrystusa, który po męce, śmierci i zmartwychwstaniu powrócił do Ojca, ale zapewnił, że pozostanie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (por. Mt 28,20). Przykazał uczniom, aby poszli na cały świat i głosili Jego Ewangelię (por. Mk 16,15).Umocnił i nadal umacnia nas do tego, udzielając swojego Ducha. I tak przez wieki za pośrednictwem Kościoła kieruje do całego świata Dobrą Nowinę o zbawieniu. Zatem w Kościele istnieje pełnia możliwości zjednoczenia z Chrystusem-Głową, każdy otrzymuje od Chrystusa pełnię środków zbawienia.

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ KATOLICKI CZYLI POWSZECHNY…

CELE SPOTKANIA:
– ukazanie, na czym polega powszechność Kościoła;
– uświadomienie sobie potrzeby modlitwy za wszystkich członków Kościoła;
– przypomnienie pojęć: ekumenizm, działalność misyjna, ewangelizacja.

ŹRÓDŁA BIBLIJNE:
Mt 28,19: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Kol 1,19-28: Bezwzględne pierwszeństwo Chrystusa Ef 1,9-10: „[…] przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi”. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru