Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Czy wy wiecie, że jesteście Kościołem?

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, październik - listopad - grudzień 2023

Święty papież Paweł VI w przemówieniu otwierającym drugą sesję Soboru Watykańskiego II postawił pytanie o Kościół. Przypomniał je w pierwszym tegorocznym numerze „Mszy Świętej” przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, biskup opolski Andrzej Czaja (zob. MŚ 1/2023, s. 2), gdy nakreślał tematykę duszpasterskiej zadumy w bieżącym roku Kościoła w Polsce. Za sprawą artykułu ks. Pawła Bortkiewicza SChr pytanie powraca i w bieżącym numerze, gdy chcemy dokonać pewnego „résumé” podjętych już rozważań na temat Kościoła i zaprosić do dalszych – tych związanych z naszym uczestnictwem w jego wspólnocie, jak podpowiada temat nowego roku, który rozpocznie się z pierwszą niedzielą Adwentu. Trzeba pamiętać i wciąż sobie uzmysławiać, że należymy do Kościoła, że jesteśmy Kościołem, tak jak śpiewają to dziecięce schole w słowach zawartych w tytule mojej refleksji.

W roku 75. rocznicy śmierci Prymasa Polski i Założyciela Towarzystwa Chrystusowego Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda SDB przywołujemy dzieło jego życia, przedstawiamy jego pasterskie nauczanie o Kościele i o uczestnictwie w jego wspólnocie. W ostatnim tegorocznym numerze naszego periodyku to zagadnienie podjęli dwaj duchowi synowie Wielkiego Prymasa czasów międzywojnia: ks. Paweł Jasina SChr i ks. Bogusław Kozioł SChr. Ks. P. Jasina kontynuuje prowadzenie nas po eklezjologicznej myśli kard. Hlonda, ks. B. Kozioł ukazuje duszpasterski wymiar tego prymasowskiego nauczania.

W przywołanym już pierwszym tegorocznym numerze kwartalnika jeden z Autorów, ks. Janusz Królikowski, napisał: „Wiarę w Kościół, którą […] pragniemy pogłębiać, można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Można ją postrzegać […], sięgając do jego przymiotów, które można nazwać osobowymi, to znaczy widząc go jako Kościół Piotrowy, Maryjny, Janowy i Pawłowy. Kościół wywodzi się od Chrystusa, ale konkretni ludzie z Nim związani wpłynęli na skonkretyzowanie się Kościoła w dziejach” (MŚ 1/2023, s. 7). W kolejnych numerach ks. J. Królikowski był naszym przewodnikiem w zgłębianiu tych osobowych przymiotów. Na jesienne dni zaprasza do zapoznania się z wizją Kościoła Apostoła Narodów.

Szpalty „Mszy Świętej” uzupełniają nasi stali Autorzy troszczący się nie tylko o formację szeroko pojętej służby liturgicznej, lecz również wszystkich wiernych, bo taki charakter zachowują konspekty katechez wieńczące każdy z tegorocznych numerów. Mamy nadzieję, że lektura naszego czasopisma stanie się pomocą do jeszcze większego ukochania wspólnoty, do której należymy dzięki przyjętemu sakramentowi chrztu świętego, aby i w naszym życiu mogło zrealizować się to, co wypowiedział Prymas A. Hlond w dniu swojej śmierci, 22 października 1948 roku: że my również byliśmy wiernymi dziećmi Kościoła, że pracowaliśmy dla jego dobra, dla rozszerzenia Królestwa Bożego, dla pomyślności naszej ojczyzny…

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru