Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Paweł Jasina SChr, Mórkowo
August Hlond – Vir Ecclesiasticus. Nauczanie Kardynała Augusta Hlonda o Kościele (cz. 2)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, październik - listopad - grudzień 2023

Ukazana w pierwszej odsłonie artykułu myśl eklezjologiczna Augusta Hlonda, charakteryzująca się jego osobistym umiłowaniem Kościoła oraz głębokim zakorzenieniem w nim, pozwoliła również – jak sądzę – dostrzec jego precyzyjny teologiczny namysł nad tą Bosko-ludzką wspólnotą. Stąd w drugiej części artykułu zaprezentowana zostanie treść Hlondianowego nauczania, która w logiczny sposób stanowić będzie dalsze rozważanie nad tym złożonym i wieloaspektowym misterium naszej wiary, jakim jest Kościół Chrystusowy.

BOSKO-LUDZKA NATURA KOŚCIOŁA

Świadomość Bosko-ludzkiej natury Kościoła nie pozwoliła A. Hlondowi ograniczyć się tylko do nauczania o jego Boskim pochodzeniu. Sporo uwagi poświęcił zagadnieniu, w którym odnosił się do rzeczywistości ludzkiej, czyli niedoskonałej i dotkniętej grzechem. Wyrażał tę świadomość, zaznaczając, że „Kościół pomimo Boskiego pochodzenia jest również z woli swego Twórcy – społecznością widomą, złożoną z żywych ludzi”. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru